GUANGGU  MAOHE  (TIANJIN)  LASER  MACHINING  CO.,  LTD.


Address :(No. 17, Jinsheng Economic Trade Industry Yard) No. 315, Xiqing Rd., Yangliu Town, Xiqing Dist.
Tel :022-87918802 87918803
Mobile:18202289570 13072286170
Fax :022 -87918807
Website :http://www.tjggmh.com
E-mail : tjggmh@yeah.net

Copyright: GUANGGU MAOHE (TIANJIN) LASER MACHINING CO., LTD.   
Address:(No. 17, Jinsheng Economic Trade Industry Yard) No. 315, Xiqing Rd., Yangliu Town, Xiqing Dist.  
E-mail:tjggmh@yeah.net    Tel:022-87918802 022-87918803     Fax:022-87918807    Website Design:Tianjin Networks