Copyright: GUANGGU MAOHE (TIANJIN) LASER MACHINING CO., LTD.   
Address:(No. 17, Jinsheng Economic Trade Industry Yard) No. 315, Xiqing Rd., Yangliu Town, Xiqing Dist.  
E-mail:tjggmh@yeah.net    Tel:022-87918802 022-87918803     Fax:022-87918807    Website Design:Tianjin Networks